RAT I(LI) MIR (I): STANJE I PROJEKCIJA

   

Trenutne promjene u svijetu najlakše je shvatiti i predvidjeti ako se ispravno shvati što bi se desilo da istih nema.

Teško je predvidjeti budućnost ali za razliku od onih koji su zauzeti popravljenjem istorije i svakodnevnom zabavom od obroka da obroka ozbiljne zemlje, a i pojedinci, pokušavaju shvatiti tendencije u svijetu i zavisno od svoje moći uticati na njih ili im se prilagoditi.

Decenijama je proklamovan „kraj istorije“ i smatrano da je i politički i ekonomski čovječanstvo dostiglo konačan nivo razvoja od kojeg je nemoguće postići bolji. Globalizacija je slavljena kao sredstvo koje će obogatiti siromašne a bogate napraviti još bogatijim. I vuk sit i ovce na broju. Demokratija je proklamovana kao garant da će ova raspodjela biti po sve zadovoljavajuća jer ko god ostane gladan... može da glasa.

Već neko vrijeme, u pola glasa, priznalo se da nije baš sve tako kako se smatralo ali niko nije objašnjavao što i zašto nije a pogotovo što i kako jeste drugačije, u konačnici i najbitinje, niko nije objašnjavao ni kuda će svijet i kako da ide.

Nakon nikada do kraja objašnjene ali ni prevazidjene ekonomske krize proglašene 2007/8 godine postepeno su se razvijali dogadjaji, kako na medjunarodnoj sceni a takodje i na unutrašnjem planu u gotovo svakoj državi, Arapsko proljeće, nastavak beskonačnog rata protiv terora, rusko „iskakanje“ iz takozvane „medjunarodne zajednice“... Brexit... ali sve je to bilo nepovezano i nejasno a onda je došao... Donald Tramp!

Naravno, ne treba vezivati procese za jedno ime i ako se većina postojećih do sada dobro „uhljebljenih“ struktura na globalnom nivou trudi predstaviti stvari upravo takvim. Suština je da se shvati zbog čega se politička pojava kao gospodin Donald Tramp morala pojaviti i u Sjedinjenim Američkim Državama a i u svijetu. Uz ostalo, obratite pažnju kako se postepeno identična politička ideja i praksa pojavljuje na sve više mjesta, za početak u Italiji.

Što je najbitnije da se shvati, ovo što radi Donaald Tramp, ili makar pokušava da uradi, u mnogim zemljama su i do sada radili a da se time nisu hvalili a takodje veliko je pitanje da li su mnogi koji  pokušavaju da imitiraju dotičnu retoriku i praksu do kraja svjesni što iste na samom djelu znače i zahtijevaju. 

Da sada zanemarimo sve druge, bitno je shvatiti da gospodin Donald Tramp odlično zna što i zbog čega radi a meni djeluje da zna i kako... koliko se to zbog do sadašnjih uobičajenih stavova i predrasuda nekome svidja ili ne... to je druga stvar. Nadam se da ću u ovom i u seriji narednih tekstova svoju tvrdnju uspjeti da  objasnim i dokažem.

 

ZBOG ČEGA JE MORAO DOĆI TRAMP

 

 

Da odmah pojasnim grafikon. G7 je grupa razvijenih zemalja ( SAD, V.Britanija, Francuska, Njemačka, Italija, Japan i Kanada), zemlje koje su se smatrale ZLATNOM MILIJARDOM  i zemlje koje su napravile sistem koji im je davao mogućnost da stvaraju vrijednost, novac,  iz ničega i na taj način produže svoju globalnu dominaciju.

E7 – predstavlja grupu zemalja koje se nazivaju razvijajuća tržišta i one su igrajući po pravilima gore naveden grupe negdje sredinom ovog vijeka što se tiče zbira kupovne moći njihovog društvenog proizvoda prevazišle isti zbir grupe G7. U početku relativno nepovezano ali vemenom sa sve više sve čvrsšćih medjusovnih veza. Radi se o sledećim zemljama : Kini, Indiji, Inodeziji, Rusiji, Brazilu, Meksiku i Turskoj.

Naravno da kada se uporedi broj stanovnika G7 i E7 disproprcija u standardu je i dalje ogromna ali perspektive su više nego jasne. Ako je stanovnik G7 prije dvadeset godina imao gotovo 10 puta veću kupovnu moć od prosjeka E7 sada je ta razlika samo 4 puta. Po projekciji do 2040 godina ova razlika bi trebala da bude samo dva puta veća kada se gleda kupovna moć po stanovniku.

Da li će navedeno značiti da će neki samo napredovati ili će ujedno neki i gubiti standard na koji su navikli procijenite sami. Ovome treba dodati i izvući zaključke i iz sledeće tabele.

 

SAMOM EKONOMSKOM GRAVITACIJOM SVIJET BI DOŠAO DO OVOGA

 

 

Da odmah kažem svoje mišljenje da su ovakve dugoročne prognoze same po sebi bajke. Konkretnu analizu je uradila revizorska kuća PricewaterhouseCoopers ( PwC ) jedna od najvećih ako ne i najveća  i najuglednija na svijetu. U 158 država širom svijeta ima širok spektar aktivnosti a mislim da je najbolje napomenuti da ova firma uslužuje preko 80 procenata od 500 najvećih kompanija na svijetu da bi se shvatilo, ko ne zna, o kakvoj se firmi radi.

Što se podataka tiče, svi su zvanični od MMF-a, kako što se tiče društvenog proizvoda tako i procenata privrednog rasta koji su su pažljivo praćeni i obradjeni zajedno sa projekcijom rasta broja stanovništva. PwC godišnje pravi ovakav izvještaj i na njegovoj pripremi radi gotovo stotinjak eminentnih stručnjaka, što god da to trenutno značilo.

Pa zbog čega kažem da je ovo bajka?

Sve ove projekcije su tačne ako se sistem posmatra statično i u okviru postojećih pravila i modela kako trgovina tako i globalnog monetarnog poretka. Takodje, kako i sami autori ispravno primjećuju, svaka od ovih projekcija podložna je političkim nestabilnostima, kako unutrašnjim a tako i globalnim. I upravo tu dolazimo do terena na kojem je lako naći objašnjenja za trenutna dogadjanja samo ako se postave prava pitanja.

Uz ovo, nezavisno od politike postoji još jedna, ključna mana, ovakve prognoze a to je sledeće... za ovakvu projekciju rasta potrošačkog standarda od oko 130 procenata u narednih 30 godina potrebno je proizvesti 50 do 70 procenata više energije nego se trenutno globalno proizvodi. A nje toliko nema... Naravno, ovo nas opet vraća na teren politike. I to one prave... i vruće.

Stoga, ponavljam, ova projekcija, što  zbog  svojih vrlina što zbog svojih mana, idealna je da se postave ključna pitanja koja su najčešće sama po sebi odgovori kako na trenutnu dinamiku globalnih zbivanja tako i na predvidjanje budućih kako u medjunarodnim odnosima a onda posledično u strukturi odnosa unutar svake pojedinačne zemlje zavisno od njene pozicije na globalnoj „trpezi“.

Tačni odgovori tipa KAKO i KADA su veoma teški ali je veoma lako shvatiti ŠTO je potrebno i ŠTO se mora zavisno koje i kakve ciljeve već ko postavi ispred sebe.

U DRUGOM DIJELU – SUVERENISTI ILI MONETARISTI I MERKANTILISTI 

Aleksandar Sjekloća

Pin It
You are not authorised to post comments.

Comments will undergo moderation before they get published.

Comments powered by CComment

Free Joomla! template by L.THEME